Protime Tijdregistratie

Protime is een leverancier van tijdregistratie-oplossingen en focust zich op grote bedrijven en multinationals die met verschillende nationale wetgevingen te maken krijgen en een gemeenschappelijk HR-beleid willen implementeren. Via tijdregistratie-oplossingen helpt Protime hen om strategische doelstellingen te behalen en het HR-beleid te optimaliseren.

Ga meteen naar de website van Protime →

Functionaliteiten van Protime Tijdregistratie

Protime Tijdregistratie focust sterk op urenregistratie van personeel en heeft dan ook diverse tools die handig zijn voor de HR-afdeling. Hierop komen we verder terug. Het personeel gebruikt myProtime, de selfservice-module, om hun aanwezigheden, afwezigheden en gepresteerde tijd te registreren en te beheren. Dit faciliteert onder meer het thuiswerken. Ook onderweg kunnen ze Protime Tijdregistratie gebruiken, want myProtime werkt ook op mobiele apparaten.

Bij Protime Tijdregistratie is het registreren van uren het startpunt, maar de mogelijkheden gaan veel verder. Protime Tijdregistratie staat organisaties namelijk toe om diepgaande inzichten te verwerven in de capaciteit, de bezetting en de beschikbaarheid van personeel en ruimte. Rapportering en naverwerking behoren met andere woorden tot de mogelijkheden van Protime Tijdregistratie.

Ook vermeldenswaardig zijn de cost-accountingmogelijkheden. Hiermee verkrijg je fundamentele inzichten in de personeelskosten. Dit alles kan je niet alleen in functie van de tijd alloceren, maar ook in functie van taken of jobs. Hierdoor is Protime Tijdregistratie niet alleen een meerwaarde voor HR-afdelingen, maar ook voor de financiële afdeling.

Ten slotte biedt Protime Tijdregistratie nog een aantal andere handige functionaliteiten aan. Zo kan je bijvoorbeeld ook de toegang registreren. Via aangepaste hardware weten HR-verantwoordelijken steeds wie zich op welke locatie bevindt of bevond. Dit komt de veiligheid ten goede, zowel van personen als van zaken, en helpt bedrijfsspionage, fraude en diefstal te voorkomen.

Facturatie via Protime Tijdregistratie

Via Protime Tijdregistratie is het mogelijk om personeelskosten automatisch aan de juiste klanten toe te wijzen. Ook kunnen de geregistreerde kosten met behulp van exportbestanden verder worden verwerkt. Dit niet alleen voor de facturatie, maar ook voor de boekhouding.

Projectregistratie via Protime Tijdregistratie

Protime Tijdregistratie focust voornamelijk op urenregistratie in het kader van het HR-beleid. Natuurlijk is het wel zo dat de informatie over aan- en afwezigheden het plannen door projectmanagers eenvoudiger maakt. De uitgebreide rapportagemogelijkheden kunnen dan weer worden aangewend om na te gaan of alles binnen het budget en de vooropgestelde verwachtingen blijft. Laat het echter duidelijk zijn dat de verregaande projectmanagementtools die bij sommige andere tijdregistratiesoftware horen hier afwezig of slechts indirect toepasbaar zijn.

Tip: door additioneel te kiezen voor Protime 360° beschik je wel over een aantal handige tools die ook een meerwaarde zijn in het kader van projectmanagement.

HRM-tools

Zoals eerder aangegeven zijn vooral de HR-tools een meerwaarde. Het is namelijk mogelijk om de aanwezigheid en arbeidstijd te monitoren en zicht te krijgen op de werkelijk personeelsbezetting. De loonverwerking wordt eveneens geautomatiseerd en vertrekt vanaf de tijdregistratie. Het grote voordeel is dat er geen fouten of vertragingen optreden en dat alles sneller verloopt, waardoor er opnieuw tijd is voor andere belangrijke HR-taken. Het is dan ook hier dat de voornaamste terugverdiencapaciteit van Protime Tijdregistratie te situeren is.

Toch gaat Protime Tijdregistratie nog verder, want ook HR-verantwoordelijken hebben baat bij de verregaande analysemogelijkheden. Zij kunnen bijvoorbeeld de gewone en onregelmatige prestaties analyseren en hierop anticiperen door nieuw personeel aan te werven of te focussen op (natuurlijke) afvloeiing.

Prijs van Protime Tijdregistratie

Protime Tijdregistratie wordt via allerlei modules aangeboden, zoals een module voor contact tracing. Daarnaast wordt er zo nodig een beroep gedaan op HaaS (Hardware as a Service), bijvoorbeeld voor de plaatsing van toegangscontroletoestellen. Alsook is veel afhankelijk van de extra services die worden afgenomen, want de mogelijkheden van Protime support en de IT-consultants gaan heel ver. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de Protime Academy die bedrijfstrainingen voorziet.

Hoewel je enkel via een offerte zicht kan krijgen op de werkelijke prijs van Protime Tijdregistratie, is het alvast goed om te weten dat je bij Protime echt rekent op maatwerk en je je dus niet aan de lage prijzen van sommige online platformen moet verwachten.

Protime Tijdregistratie: ons oordeel

Protime Tijdregistratie heeft veel te bieden, maar dan wel voor de grotere bedrijven die tijdregistratietools willen combineren met HR-mogelijkheden en financiële inzichten. Ook in het kader van toegangscontrole en voor het behalen van bedrijfsstrategische doelstellingen is Protime een meerwaarde. Maar er hangt natuurlijk wel een flink prijskaartje aan vast.

Protime Tijdregistratie is heel uitgebreid en bevat talloze tools waar we warm van worden. MyProtime is ook voldoende eenvoudig in gebruik, wat belangrijk is als personeel er snel mee aan de slag moet, en de Protime support is zeker goed. Voor grote bedrijven is het zeker aangeraden om op zijn minst even een demonstratie aan te vragen, maar voor de kleine zelfstandige zonder personeel zijn er betere oplossingen.

Meer info over Protime Tijdregistratie →

Back to top button